Söksidan

En lista i PDF format med saknade vykort med Träfflogga

REGISTRERING AV NUMRERADE VYKORT TAGNA AV GÖTEBORGSFOTOGRAFEN

 

 

 

 

CARL ALFRED TRÄFF

1880 02 25  -  1947 02 27

 

 

 

 

UTGIVNA DELS PÅ HANS EGNA FÖRLAG

DELS PÅ ALRIK HEDLUNDS ELLER LINDENHAGS FÖRLAG.

 

 

 

 

 

 

Sammanställingen gjord av Göteborgs Vykortsklubbs medlemmar med Bengt Lundin som projektledare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 beslöt Göteborgs Vykortsklubb att  registrera  göteborgsfotografen Carl Alfred Träffs numrerade vykort.  Ett arbete,  som vi förstod skulle bli omfattande  men ändå inte så svårt.

Nog har det blivit både omfattande och  absolut inte enkelt.  Nästan omedelbart  upptäcktes att flera olika vyer från olika orter hade fått samma nummer. 

Senare noterades att vissa plåtar återanvänts och getts ut med nya nummer  men det,  som krånglade till det än värre,  var det samarbete Träff hade med Hedlunds och senare Lindenhags förlag.

 Dessa har nämligen givit ut  Träffs kort  dels med hans numrering och logotype  dels med egna nummer och be-teckningar. Därmed har det blivit lite krångligare att till 100%  klargöra

vad som egentligen är vad.Av dessa anledningar beslöt klubben att utöka registret till att omfatta även Hedlunds och Lindenhags numrerade kort.

Trots att föreliggande register omfattar drygt 8600 kort, är vi fullt medvetna om att åtskilligt återstår att registrera. Göteborgs Vykortsklubb  har för avsikt att fortsätta detta självpåtagna  arbete.

 C. A. Träff är ju Göteborgs i särklass mest produktive vykortsfotograf och därtill en av landets allra skickligaste. Hans stora intresse var  den topografiska bilden  och hans stämningsbilder

står i absolut särklass.

 

Vem var han ?

Carl Alfred Träff  föddes den  25 februari 1880  i Norrhult,   Notbäckens socken. Fadern var den indelte soldaten Carl Johan Träff, som tillsammans med sin hustru Matilda skötte soldat-torpet

väl  att de så småningom kunde förverkliga en dröm om ett nybyggt hotell vid Norr-hults järnvägsstation. Då syskonen växte upp fanns i Norrhult endast en större arbetsgivare och det var

glasbruket  och bröderna började helt naturligt där som hyttpojkar. Alfred trivdes väl knappast så väl – storstan och affärslivet hägrade – så därför flyttade han 1906 till Göteborg och tog sig titeln handelsagent. 1908 fanns Träff i samma hus som Hotel Bristol på Packhusplatsen och titulerade sig då som fotograf. Läget bör ju ha varit ypperligt med tanke på att alla amerikaemigranter

passerade denna plats för att embarkera amerikabåtarna

De äldsta vykorten med Träffs signatur har poststämplats 1908.  Det är kort föreställande en fabrik på Hisingen i Göteborg  och Träff har på kortet skrivit att han önskar träffa företagets ledning

för eventuellt vidare samarbete. ( m a o ett handskrivet raklamkort) Att C.A. Träff var en orolig själ kan man ana då man finner att han under åren 1908 – 1922  registrerats på elva olika

adresser i Göteborg men även i Uddevalla och med ett flertal olika bolag. Carl Alfred Träff  var  förhållandevis  kortväxt och ”satt” med  ett mycket sällskapligt sinne

Han försatte sällan tillfället att berätta en rolig historia.  Trots denna sociala sida var han en ensam man med få vänner men med många bekanta. Alfred gifte sig aldrig.

 

Hur arbetade han ?

Carl Alfred hade varken bil eller körkort, och tog sig därför runt med båt längs Bohuskusten och Göta kanal. I övrigt fick tåg gälla.  Oftast hade han sin cykel med sig, men ibland kunde han

skjuts av någon bekant eller uppdragsgivare till perifera platser. På de flesta orterna hade han mer eller mindre ”fasta” kunder, som han besökte vid ankomsten för att diskutera vilka motiv,

som kunde vara aktuella för nya vykort.    Därefter var det dags att, om vädret tillät, ge sig ut och ”ta kort”. Ofta började han fotografera en bra bit från centralorten  och arbetade sig därefter

succesivt  tillbaka  och förbi densamma ,  Därför kan man i vissa fall lista ut var ett felande nummer i en serie bör ha varit taget.

 

Träff var ytterligt noggrann och skydde inga besvär för att få rätt vy.Han klättrade uppför berg genom snårskog, han balanserade på stenar,  låg på mage o s v. Var inte ljuset det  rätta

kunde han vänta i timmar på rätt dagrar. Väl tillbaka i ateljen  vidtog  en omfattande  bearbetning av  glasplåtarna.  Efter  framkallning skulle de retuscheras och justeras.  Det är känt att Träff,

för att få fram  en godkänd plåt för ett nytt vykort använt upp till tre  -  fyra olika glasplåtar som underlag.   Oftast var det väl himlen med sina molnformationer som måste förbättras.

Under senare år drabbades Carl Alfred av ”tremor”. Hans händer darrade som asplöv och det var ett under att han inte slog sönder såväl glasplåtar som kamera.  När han skulle fotografera

reste han upp stativ, ställde in avstånd, tid och bländare under intensiv darrning, men då  han skulle trycka av stelnade kroppen helt och hans hand blev absolut stadig.

Carl Alfred Träff höjer sig en bra bit över alla de fotografer, som var i farten på den tiden. Han står i en klass för sig.  Carl Alfred Träff avled den 27e februari 1947.

Den som vill veta mer om  Träff kan med behållning söka sig till Bertil Quirins utmärkta bild-verkBohuslän i svartvitt” utgivet på eget förlag med ISBN- nummer 91-972714-1-1

eller till Göteborgs-Postens ”Två dagar” 1999.

 

P. S.

Genom att Träff under senare tid samarbetade med  Lindenhags förlag  blev det kanske natur-ligt att hela hans lager av  glasplåtar överflyttades till deras  arkiv,  som på 1990-talet var

placerat i Nääs fabriker i Tollered. Under den tiden förekom ett visst svinn från lagret. Bland an-nat försvann glasplåtarna med järnvägs- och stationsmotiv. Kring år 2000 försåldes alla

Träffs plåtar och den nye ägaren delade upp dessa efter orter och sålde dem vidare till samlare.Bland de glasplåtar,som på detta sätt kom ut fanns underlag såväl för utgivna som icke utgivna vyer.

Det är därför helt omöjligt att i dag få fram en samlad bild av Träffs hela produktion.

 

 

Hur registret är uppbyggt.

 

 

Kolumn 1       innehåller de nummer, som står angivet på kortet.

 

Kolumn 2       innehåller fyra olika markeringar

                      TF står för C.A.Träff

                      AH står för Alrik Hedlunds förlag

                      Li står för Lindenhags förlag.

-         står för C.A. Träff. /vissa kort har endast nummer , men det har visat sig att dessa kort passar i Träffs serier.

 

Kolumn 3       innehåller namnet på den ort eller område där kortet är taget.

 

Kolumn 4       innehåller i regel den text som står på kortet. Börjar texten med  punkt eller gemener saknar kortet text och uppgiftslämnaren har hittat på en egen.

 

Kolumn 5       innehåller kort där bilden upptar hela pappersytan

 

Kolumn 6       innehåller uppgifter om kort där bilden är begränsad av en vit ram

 

Kolumn 7       innehåller kort där bilden aningen är handkolorerad eller tryckt i färg.

 

Kolumn 5-7   Ett  x innebär att kortet finns i utförande enligt rubriken. Står det två siffror innebär detta att vi har funnit ett kort som skickats detta år. Vi har sökt tidiga avstämplingar.

 

Kolumn 8       innehåller extra uppgifter om korten.

                      AH innebär att Hedlund emitterat detsamma

                      GK innebär att Göteborgs Konstfärlag gett ut kortet.

                      J&W innebär att Jolin och Wilkingson beställt kortet.

                      Meeths innebär att detta varuhus beställt kortet.

                      A6 står för storformatiga kort. (15 x 10,5 cm)

Ultra innebär att detta förlag har tyckt korten på uppdrag  t ex Lindenhag.

= nummer eller Se nummer Vyn har getts ut antingen på olika förlag eller med annat nummer.

 

Brasklapp

Då många av klubbens medlemmar bidragit med uppgifter till detta register är det omänskligt om det inte uppstår fel. Förutom skriv-, läs-, och tolkningsfel kan en del rena missförstånd uppstå. Dessa må rättas till i efterhand..

Det är därför tacknämligt om Du tar Dig tid att lämna rättelser och kompletteringar till Göteborgs Vykortsklubb

 

Göteborgs vykortsklubb

 

 

 

Söksidan